Nia

  • by

Cyn dyddiau Nico, bu Nia’n gweithio fel golygydd, uwch gyfieithydd ac uwch swyddog polisi a chydymffurfio. Mae hi bellach yn arwain ar waith polisi ac ymchwil, ac yn mwynhau cyfieithu ar y pryd a chyfieithu amrywiaeth o destunau – o ddatganiadau i’r wasg i adroddiadau corfforaethol.