Cefnogi e-bostio yn Gymraeg

Dyma eirfa fer i’w rhannu gyda chydweithwyr er mwyn eu hannog i ddefnyddio ychydig o Gymraeg wrth e-bostio.

Pam dewis yr enw Nico?

Cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn aml! Dyma’r rheswm...

Datblygu eich Gweithlu Dwyieithog

Ein hawgrymiadau ni ar y camau synhwyrol i’w cymryd i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg yn eich sefydliad.