Polisi Cwcis


Adolygwyd ddiwethaf: Tachwedd 16, 2023

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur, eich ffôn neu’ch llechen gan wefannau pan fyddwch chi’n ymweld â nhw yw cwcis. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n helaeth er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio’n fwy effeithlon, ac i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn wneud gwelliannau er mwyn gwneud y safle’n haws i’w ddefnyddio.

Rheoli cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn rhoi rhywfaint o reolaeth i chi dros y cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur drwy osodiadau eich porwr gwe. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i wefan AllAboutCookies (www.allaboutcookies.org).

Cwcis ar y wefan hon

Mae ein gwefan yn cael ei chadw ar weinydd a leolir yng ngwledydd Prydain.

Nid yw’r wefan yn gosod cwcis yn uniongyrchol, ond gallai rhai o’r gwasanaethau ry’n ni’n eu defnyddio osod cwcis neu gadw gwybodaeth ar eich dyfais, er mwyn iddynt weithio.

Darllenwch bolisi preifatrwydd llawn Google (ar gyfer reCAPTCHA) am fanylion pellach.

Gallwch reoli’r cwcis hyn gyda dewisiadau eich porydd.

Dolenni i wefannau eraill

O dro i dro byddwn yn creu dolenni sy’n eich anfon at wefannau eraill. Dylech gyfeirio at bolisïau cwcis a phreifatrwydd y safleoedd dan sylw i gael rhagor o wybodaeth.