Polisi Cwcis


Adolygwyd ddiwethaf: Awst 24, 2021

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur, eich ffôn neu’ch llechen gan wefannau pan fyddwch chi’n ymweld â nhw yw cwcis. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n helaeth er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio’n fwy effeithlon, ac i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn wneud gwelliannau er mwyn gwneud y safle’n haws i’w ddefnyddio.

Rheoli cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn rhoi rhywfaint o reolaeth i chi dros y cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur drwy osodiadau eich porwr gwe. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod, a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i wefan AllAboutCookies (www.allaboutcookies.org).

Pa gwcis sy’n cael eu defnyddio ac i ba ddiben

Mae ein gwefan yn cael ei chadw ar weinydd ****. Nhw sy’n darparu’r llwyfan angenrheidiol er mwyn i ni gynnig ein gwasanaethau i chi. Mae polisi cwcis llawn **** i’w weld yma.

Mae rhai o’r cwcis sy’n cael eu defnyddio yn angenrheidiol er mwyn eich galluogi chi i bori ein gwefan, i ddefnyddio nodweddion y wefan ac i gael mynediad at ardaloedd penodol ar y wefan.

Dolenni i wefannau eraill

O dro i dro byddwn yn creu dolenni sy’n eich anfon at wefannau eraill. Dylech gyfeirio at bolisïau cwcis a phreifatrwydd y safleoedd dan sylw i gael rhagor o wybodaeth.

Cydsynio â’r cytundeb yma
Drwy glicio’r botwm ‘**Cytuno’ ar waelod y dudalen rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gasglu a defnyddio’r wybodaeth fel a nodwyd uchod. Os byddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd byddwn yn diweddaru’r polisi yma fel eich bod yn ymwybodol o pa wybodaeth rydyn ni’n ei chasglu, sut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth ac at ba ddiben y byddwn ni’n ei defnyddio.