Eiri

  • by

Cyn ymuno â Nico, bu Eiri’n gweithio fel cyfieithydd yn y sector cyhoeddus i gorff Llywodraethol y Deyrnas Unedig. Erbyn hyn, mae Eiri’n mwynhau cyfieithu pob math o destunau, boed rheiny’n ddarnau technegol neu academaidd i waith marchnata a chreadigol. Ynghyd â chyfieithu, mae Eiri’n diwtor Cymraeg i Oedolion cymwys.