Carwyn

  • by

Dechreuodd Carwyn ei yrfa fel cyfieithydd yn y sector cyhoeddus dros ddegawd yn ôl. Erbyn hyn, mae’n ymddiddori ym meysydd cyfieithu deddfwriaethol/cyfreithiol a thechnoleg gwybodaeth, ac yn mwynhau helpu ein cleientiaid i ddarparu gwefannau dwyieithog i’w cwsmeriaid.