Gwaith polisi a chynllunio ieithyddol

  • by

Mae profiad blaenorol ein cyfarwyddwyr fel swyddogion polisi yn ogystal â chyfieithu yn golygu bod gennym ddealltwriaeth lawn o’r gofynion statudol a pholisi sy’n wynebu ein cleientiaid o ran y Gymraeg. Yn ogystal â darparu cyfieithiadau o ansawdd, gallwn gynnig cymorth ymarferol i’n cleientiaid ar faterion polisi a chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg. Gallwn ddarparu adroddiadau gwerthuso a sicrwydd, dogfennau cyngor ac ymchwil ar sawl agwedd yn ymwneud â pholisi a defnydd iaith.