Cyfieithu a chyfieithu ar y pryd

  • by

Mae gan gyfarwyddwyr Nico dros hanner can mlynedd o brofiad ym maes cyfieithu a chyfieithu ar y pryd i amrywiaeth eang o gleientiaid a sectorau.

Fel aelod corfforaethol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, mae gennym enw da am gywirdeb a phrydlondeb, yn ogystal â’n hagwedd greadigol at ein gwaith er mwyn bodloni anghenion ein cleientiaid a’u cynulleidfaoedd.

Cysylltwch â ni am wybodaeth am ein pecynnau amrywiol.