Cefnogi e-bostio yn Gymraeg

Mae llawer o’n cleientiaid yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ac eraill yn dysgu neu’n ddi-Gymraeg. Yma yn Nico rydyn ni wastad yn ceisio annog defnydd o’r Gymraeg, ac yn amlach na pheidio byddwn ni’n defnyddio cyfarchion Cymraeg yn ein negeseuon e-bost.

Os ydych chi’n gweithio mewn sefydliad neu adran sy’n gymysg o ran siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, beth am annog eich cydweithwyr i roi cynnig ar ddefnyddio rhywfaint o Gymraeg yn eu negeseuon e-bost fel man cychwyn? Yn aml iawn, diffyg hyder sy’n rhwystro pobl rhag rhoi cynnig arni, ac felly rydyn ni wedi paratoi’r eirfa fer yma y gallwch ei rhannu gyda nhw.

Start of e-mail

Shw’mae – This is an informal greeting, especially in the south, which comes from “Sut mae hi?”, which means “How are things?”. 

Bore da – Simple enough – good morning!

Prynhawn da – If it’s after midday… Good afternoon.

 

Content

Diolch am y neges – Thanks for the message

Dim problem – No problem

Mae’n ddrwg gen i – I’m sorry

Croeso – You’re welcome

 

End of e-mail

Pob hwyl – A friendly greeting at the end of an e-mail. It might translate to “Kind regards”, however it has more of an informal feel. This phrase is also used to say ‘Goodbye’.

Cofion cynnes – Literally translates to ‘Warm regards’

Yn gywir – This would be used at the end of a formal letter or e-mail, where you might use ‘Yours’ in English.