Cymraeg yn y gwaith

  • by

Mae gennym diwtoriaid Cymraeg i Oedolion cymwys yn rhan o’n tîm, sy’n gallu cynnig tiwtora pwrpasol ac anffurfiol i grwpiau ac unigolion, o ddechreuwyr i wersi gloywi iaith.

Gallwn fod yn hyblyg gyda’n gwersi Cymraeg er mwyn gweddu i’ch anghenion chi. Rydyn ni’n hapus i drafod er mwyn gweld beth sydd orau i chi, boed hynny’n wersi wyneb yn wyneb, ar Skype, neu ar ffurf e-weithdy.